Producenci
PROMOCJE
Kubek rower retro biały rower 355ml
Kubek rower retro biały rower 355ml
11,50 zł 8,50 zł
szt.
Zegar szklany Mondex pasy czarne 30cm
Zegar szklany Mondex pasy czarne 30cm
36,40 zł 28,99 zł
szt.
GARNEK ROYAL 2,5L 20cm
GARNEK ROYAL 2,5L 20cm
79,90 zł 66,90 zł
szt.
GARNEK ROYAL 1,7L 18cm
GARNEK ROYAL 1,7L 18cm
67,60 zł 55,90 zł
szt.
Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.domowykacik.pl, prowadzony jest przez Centrum Handlowe FEMAR Marek Fejdasz z siedzibą Dydnia 217B, 36-204 Dydnia NIP: 686-125-06-58 oraz REGON
zwany w dalszej części regulaminu „Sprzedającym”.

Sprzedający oświadcza, że:

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego: www.domowykacik.pl.
 2. Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez złożenie zamówienia w systemie internetowym sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia, zamieszony na stronie internetowej sklepu. Po złożeniu zamówienia na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail do Kupującego, za pośrednictwem drogi elektronicznej, zostaje przesłana wiadomość o przyjęciu zamówieniu do realizacji.
 5. Zamawianie towarów
  - Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.domowykacik.pl
  - Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
  - Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
  - Klient, zamawiając towar, dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.
 6. Jak kupować - szczegółowa instrukcja
  - Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę „DODAJ DO KOSZYKA”.
  - Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
  - Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
  - Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA" lub kliknąć ikonę koszyka znajdującą się na górze strony.
  - Na kolejnym ekranie znajdą Państwo podsumowanie listy produktów dodanych obecnie do koszyka, należy wtedy wybrać formę dokumentu sprzedaży - paragon bądź faktura.
  - Po wybraniu dokumentu należy kliknąć ikonę „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  - Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
  - Klient dokonuje zakupów poprzez tzw. szybkie zakupy lub utworzenie konta, lub zalogowanie się do sklepu internetowego www.domowykacik.pl, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego www.domowykacik.pl.
  - Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę „ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA”.
  - W następnym kroku należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz płatności za zamówienie, a także zaakceptować Regulamin.
  - W kolejnym kroku należy wybrać sposób zapłaty za towar.
  - W przypadku wybrania płatności „ZAPŁAĆ PRZY ODBIORZE" należy potwierdzić wartość zamówienia, klikając ikonkę „POTWIERDŹ ZAKUP”.
  - W przypadku wybrania płatności „PŁACĘ Z PayU.pl" należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) i następnie kliknąć ikonkę „ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY”.
  - Uwaga: W przypadku wybrania jako formy płatności za towar „PŁACĘ Z PayU.pl", dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  - W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (przy czym przez dzień roboczy w niniejszym regulaminie rozumie się każdorazowo każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
  - Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować, zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
  - Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
 7. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą elektroniczną bądź telefoniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail. Decyzja, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, zrealizowane w późniejszym terminie czy w całości anulowane należy do konsumenta.
 9. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże prowadzone są w określonym w informacji okresie lub do wyczerpania ilości produktów przeznaczonych do sprzedaży.
 10. Czas skompletowania zamówienia wynosi:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia,
  - w przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl – 2 dni robocze od dnia zatwierdzenia płatności przez system PayU.pl.
 11. Po skompletowaniu zamówienia, towar wysyłany jest do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 12. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni robocze.
 13. Każdej wysłanej przesyłce nadawany jest indywidualny numer, umożliwiający śledzenie przesyłki na stronie: www.inpost.pl. Numer ten jest przekazywany Kupującemu drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, niezwłocznie po nadaniu przesyłki.
 14. Ceny
  - Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
  - Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
  -  Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
  - Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
  - Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
  - Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  - Jako dowód zakupu wystawiany jest paragon fiskalny lub – na życzenie Kupującego, wyrażone poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wyboru – faktura VAT.
  - Za zamówione towary Kupujący może zapłacić, wybierając jedną z poniższych form płatności:
  * za pobraniem – tylko dla zamówień do 1000 zł
  * za pośrednictwem systemu PayU.pl
  - Koszt dostawy towarów na terenie Polski wynosi:
  * 13,90 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub poprzez system PayU.pl Kurier DPD,
  * 15,90 zł - w przypadku płatności „za pobraniem” Kurier DPD
  * 8,99 zł - w przypadku wyboru paczki InPost paczkomat
 15. W przypadku zamówień, których wartość przekracza 500 zł, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.
 16. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, składając oświadczenie na piśmie oraz przesłanie pisma na adres e-mail (reklamacje@domowykacik.pl) bądź drogą pocztową na adres Jawornik Polski 407, 37-232 Jawornik Polski. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie złożenia powyższego oświadczenia drogą elektroniczną sprzedawca w jak najszybszym terminie potwierdzi jego otrzymanie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail Kupującego.
 17. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.
 18. Towar zwracany przez Kupującego po odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 16, nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania. Zawracany towar musi być kompletny. Należy odesłać go razem z otrzymanym dowodem zakupu. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej wysokości ceny produktu kupionego przez kupującego. Powyższa kwota zostanie zwrócona Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, z użyciem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie towaru, chyba że kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 19. Sprzedający może powstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 20. W związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w ust.16, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów odesłania towaru sprzedawcy oraz innych bezpośrednich kosztów jego zwrotu.
 21. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.16, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego odesłania rzeczy Sprzedającemu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 22. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się w nim wady fizyczne, Kupujący winien niezwłocznie złożyć reklamację drogą elektroniczna na adres e-mail (....) i odesłać towar na adres: Centrum Handlowe FEMAR Marek Fejdasz, Jawornik Polski 407, 37-232 Jawornik Polski.
 23. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpływu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 24. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta,
 26. Po złożeniu zamówienia komunikacja Sprzedającego z Kupującym odbywać się będzie drogą elektroniczną, na adres e- mail wskazany w formularzu zamówienia. Komunikacja Kupującego ze Sprzedającym odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres:(sklep@domowykacik.pl) lub drogą pisemną na adres: Centrum Handlowe FEMAR Marek Fejdasz, Jawornik Polski 407, 37-232 Jawornik Polski, a także telefonicznie pod nr (505 346 740).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl